Wieland 56.516.9255.0 | WKI 16 SL / 35/V0, Schutzleiterklemme-WKI 16 SL / 35/V0 | REXEL Germany