Spelsberg 75912001 | ZVi 10530, Zählerverteilung ZVi 10530 | REXEL Germany