Spelsberg 75942001 | ZVi 10530-S-eHZ, Zählerverteilung ZVi 10530-S-eHZ | REXEL Germany