Spelsberg 75932001 | ZVi 10530-eHZ, Zählerverteilung ZVi 10530-eHZ | REXEL Germany