Spelsberg 75922001 | ZVi 10560-S, Zählerverteilung ZVi 10560-S | REXEL Germany