Spelsberg 75913001 | ZVi 12030, Zählerverteilung ZVi 12030 | REXEL Germany