Spelsberg 75914001 | ZVi 6060, Zählerverteilung ZVi 6060 | REXEL Germany