Spelsberg 75911001 | ZVi 9030, Zählerverteilung ZVi 9030 | REXEL Germany