Spelsberg 75916001 | ZVi 9030-W, Zählerverteilung ZVi 9030-W | REXEL Germany