Spelsberg 75931001 | ZVi 9030-eHZ, Zählerverteilung ZVi 9030-eHZ | REXEL Germany