STRIEBEL & JOHN 2CPX031987R9999 | KA2355, Zählerfeld BH5 1Z+V4 vorverdrahtet mit Zählerkreuz Netzsystem TN-S 5-polig | REXEL Germany
<