Fluke 5067760 | PLS-HGI3G, Ersatz-Glaseinsatz PLS 3G | REXEL Germany