Wera Werkzeuge GmbH 0521460 | 05057481001, VDE Kraftform Kompakt Turbo i 1 Handhalter KK Turbo i 1 Handhalter | REXEL Germany
<