Wieland 56.510.9255.0 | WKI 10 SL / 35/V0, Schutzleiterklemme-WKI 10 SL / 35/V0 | REXEL Germany